Specialist in waterpasserende en waterdoorlatende bestrating waarin wij voor diverse toepassingen maatwerkoplossingen kunnen bieden.

Waterpasserende bestrating voert hemelwater af op de plek waar het valt. Via de fundering onder de bestrating wordt het water gebufferd en vertraagd naar de ondergrond of waterlopen afgevoerd. Hierdoor wordt enerzijds de riolering ontlast, anderzijds kan de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden worden.

De speciaal door onze partner ontwikkelde waterpasserende bestrating infiltreert het hemelwater via poreuze betonstraatstenen of stenen met uitsparingen of doorlatend voegmateriaal.

Wij hebben diverse typen stenen beschikbaar voor waterpasserende verhardingen. Er is een belangrijk onderscheid tussen waterdoorlatende of waterpasserende bestrating Een waterdoorlatende steen is een poreuze, open steen waar water door heen kan lopen. Een waterpasserende straatsteen is een dichte steen die zo ontworpen is dat een verbrede voeg tussen de stenen onderling ontstaat waarlangs het water kan stromen.

Toepassing van deze waterpasserende bestrating is met name bij verhardingen alwaar een lage verkeersintensiteit op plaatsvind, zoals woonstraten, speelpleinen, fiets- en voetpaden en parkeerplaatsen voor personenauto’s. Ongeschikt zijn meestal locaties met een hoge verkeersintensiteit dan wel zware belasting.
 

Enkele voorbeelden van waterpasserende stenen welke wij kunnen leveren zijn bijvoorbeeld:

  • H-Profiel-Aquasteen 
  • Grasbetonstenen / Ragit
  • MultiTec-Aquasteen
  • MultiTec-Ökosteen
  • Filtersteen Micro Plus (waterdoorlatende steen)
Referenties waterpasserende bestrating